DI SẢN CÔNG NGHIỆP THỜI MINH TRỊ TẠI NAGASAKI VÀ KAGOSHIMA

Nagasaki & Kagoshima: Nơi lưu giữ di sản công nghiệp.


Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Cải cách công nghiệp thời Minh Trị

Bước vào thế k 19, chế đ Mc Ph do tng lp võ sĩ Samurai đng đu bt đu suy yếu. Các nước tư bn phương Tây như M, Anh, Pháp, Đc liên tc gây sc ép bng cách gi chiến thuyn ti vnh Tokyo đe da n súng, buc Nht Bn phi thông thương vi thế gii. Trong bi cnh đó, Nht Bn cn mt s thay đi toàn din t th chế chính tr đến kinh tế, giáo dc và văn hóa.  

Cuc cách mng Minh Tr bt đu t năm 1866, kéo dài đến năm 1869 đã thay đi cc din đt nước, biến Nht Bn tr thành mt quc gia tư sn công nghip. Ba ngành công nghip mũi nhn thi kì này là luyn st thép, đóng tàu và khai thác than đá. 11 thành ph thuc 8 tnh ca Nht Bn vn còn ti 23 di tích công nghip m ca cho khách tham quan vi qun th nhà xưởng, lò than, h thng cp nước.v.v.. Cm di tích này đã được UNESCO công nhn là Di sn Văn hóa thế gii vào năm 2015.

Nagasaki và Kagoshima: Nơi lưu giữ di sản công nghiệp

Nm phía Nam Nht Bn, gn Trung Hoa, Triu Tiên (Hàn Quc) và Lưu Cu (Okinawa), hai tnh Kagoshima và Nagasaki đã sm tr thành hai vùng công nghip ln thi Minh Tr. Kagoshima và Nagasaki s hu 11 trong 23 di tích thuc “Cm di tích Ci cách Công nghip Minh Tr”. Ba đim di tích Kagoshima đánh du s phát sinh ca nn công nghip cn đi Nht Bn vi nhiu nhà máy sn xut st thép và than đá. Thương cng Nagasaki s hu đến 8 di tích mà phn nhiu trong s đó liên quan đến công nghip đóng tàu.  

 Đến vi các di tích Công nghip Minh Tr, bn s cm nhn được con đường lch s mà Nht Bn đã đi đ tr thành cường quc như ngày nay. T Vit Nam, bn có th đáp máy bay xung sân bay Fukuoka và bt đu hành trình tìm hiu lch s công nghip Nht Bn qua Kagoshima và Nagasaki.

ADVENTURE JAPAN